Den goda svenska tiden
Innehåll: Bakgrund, Den goda svensktiden.Bakgrund

Från 1558 då det ryska anfallet mot Estland inleddes till 1625 rådde krigstillstånd i tjugofem år i Estland och Livland. De baltiska provinserna drabbades oerhört hårt framför allt till följd av de ryska krigföringsmetoderna och befolkningens deportering till Ryssland. Befolkningen decimerades starkt. Landsdelar ödelades. Näringslivet samt kyrko- skol- och rättsväsendet förföll. Bönderna levde i en hård livegenskap.

Sidans topp

Den goda svensktiden

Uttrycket den gamla goda svensktiden, som lever kvar i folktraditionen, kommer av den ekonomiska och kulturella återhämtning som ägde rum i Estland och Livland under det svenska styret. Trots motstånd från den balttyska adeln lyckades man under Gustav II Adolfs och Karl XI:s tid något förbättra förhållandena för bönderna. Arvböndernas avgifter och förpliktelser normerades och upptecknades i jordeböcker (vackeböcker).

Grundläggande skolundervisning och gymnasier introducerades och i Dorpat (Tartu) grundades ett universitet. I Dorpat inrättades också en hovrätt och rättskipningen ordnades efter svenska förebilder.

Försöken att förbättra förhållandena försvårades naturligtvis av de långvariga krigen. Trots dessa och trots en hungersnöd på 1690-talet samt pesten som bröt ut unde stora nordiska kriget finns det fog för att tala om ett visst välstånd under den goda svenska tiden.

T. h: Staty av Gustav II Adolf vid universitetet i Tartu

Sidans topp


 

© Lars Hammarén 2002