Andra världskriget
Innehåll: Sovjetisk ockupation, Tysk ockupation , Sovjetisk ockupation igen, Läs mer om Baltikum under andra världskriget, Kommentarer, Kartor över Baltikum: 1939-40, 1942, 1945-91.Sovjetisk ockupation

Alla de tre länderna ockuperades, i enlighet med Molotov-Ribbentrop-pakten (1939), av Sovjetunionen 1940(1). Tiotusentals balter i alla de tre länderna deporterades till Sibirien. En hård sovjetisering inleddes.

Sidans topp

Tysk ockupation


När tyskarna bröt pakten och gick till anfall mot Sovjetunionen 1941 fick länderna utstå en ny ockupation. Liksom på andra håll i Östeuropa ledde detta till judeutrotnimngar. Uppemot 200000 judar i Litauen och nära 100000 i Lettland samt ca 6000 i Estland avrättades, delvis med hjälp av den inhemska befolkningen.
(T.h: A.Hitler. Museum of ockupation).

En del balter gick över till tyskarna under devisen din fiendes fiende är din vän. Andra tvångenrollerades. En ögonvittnesskildring av vad som hände under andra världskriget (och efter) är Baltutlämningen av V.Silamikelis (se också nedan).

Sidans topp

Sovjetisk ockupation igen

När Sovjetunionen åter ockuperade Baltikum 1944 vidtog ytterligare deportationer och avrättningar. Hundratusentals människor dödades, fängslades eller deporterades. I alla tre länderna bjöd de så kallade skogsbröderna motstånd i ett gerillakrig. På sina håll förekom motstånd till mitten av 1950-talet.

I krigets slutskede flydde hundratusentals balter västerut varav många till Sverige. Under tryck från Sovjetunionen skickade Sverige tillbaka så kallade militärflyktingar. De tvångsavvisades av myndigheterna efter beslut av regeringen. Denna händelse har gett upphov till en stor debatt i Sverige och har även blivit föremål för en litterär behandling av författaren P.O.Enquist (skrev 1968 boken Legionärerna). Det finns numera också en skildring om detta skriven av en som var med, nämligen V.Silamikelis bok Baltutlämningen.
T.v: Aftonbladet, Museum of ockupation). Se också Wikipedia!

 

LÄS MER OM HÄNDELSERNA UNDER ANDRA VÄRLDSKRIGET:

Nationalencyklopedin (NE): Estland, Lettland och Litauen
Baltutlämningen skildrad av de utlämnade (om boken Baltutlämningen).

Sidans topp


KOMMENTARER

1) Molotov-Ribbentrop-pakten (NE) hade ett hemligt tilläggsprotokoll angående uppdelningen av Östeuropa i intressezoner. Existensen av detta tilläggsprotokoll förnekades av Sovjetunionen ända fram till slutet av 1980-talet. Tillbaka

Sidans topp


Baltikum 1939-40 Sovjetiska krav och ockupation

Sidans toppBaltikum 1942 Tysk ockupation

Sidans toppBaltikum 1945-1991 Sovjetisk ockupation

Källa för kartorna: Museum of ockupation (Riga). Publicerat med tillstånd från museet.

Sidans topp


 

© Lars Hammarén 2002