Källor och bilder
Innehåll: Internet, Tryckta skrifter, Bilder.

Internet:

 Estonian Institute
Hur påverkade Sverige och dess grannländer varandra under andra världskriget?
(Uppsats, Stockholms universitet)

Tryckta skrifter:

D.Kirby: Östersjöländernas historia (Atlantis 1995)
K-G.Karlsson: Historia som vapen (Natur och kultur 1999)
Estonia, Latvia, Lithuania (Lonely Planet 2000)
Nationalencyklopedin
Svensk Uppslagsbok

Bilder:

Bilderna är dels tagna av mig dels hämtade från Internet med tillstånd.

Följande muséer har gett tillstånd att fotografera:

Museum of ockupation i Riga
Pärnu museum
Estlandssvenska museet i Pärnu
Historiska museet i Tallinn

Bilder från Internet:

Lithuania (Lithuanian Central Internet Gates)
De svenska kungahusen

Sidans topp


 

© Lars Hammarén 2002