Folkungaätten

 

Folkungaätten regerade i Sverige från 1250-1365. Den som lade grunden för denna ätts maktställning var Birger Jarl som dock ej blev vald till kung (Sverige var ett valrike ända till Gustav Vasa införde arvriket 1544. Jarl var en titel som betydde "kungens högste ämbetsman". Första gången Birger nämns med titeln jarl var 1248. Han var nära släkt med kungen Erik Eriksson vilket naturligtvis betydde mycket för hans allt starkare ställning. Under Birger Jarl tillkom de fyra fridslagarna samt möjligen bestämmelserna om att dotter skulle ärva hälften mot son (hans roll härvidlag är dock osäker). Han lät befästa Stockholm och satte på så sätt ett "lås för Mälaren". Han gav också Stockholm stadsprivilegier och räknas ibland som Stockholms grundare vilket dock anses något överdrivet då det fanns ett försvarstorn där tidigare. Han samarbetade med kyrkan i sin strävan att stärka kungamakten. Under hans tid genomfördes korståg till Finland och den svenska maktställningen där stärktes. Ett försök att även få ett fotfäste söder om Finska viken stoppades dock efter strider med Novgorod, den starka ryska handelsstaden. När kungen Erik Eriksson dog valdes Birgers son Valdemar till kung. Nedan är en uppställning av Folkungaättens huvudpersoner och de viktigaste händelserna under denna tid, som också kallas folkungatiden.

 


Internet:

Folkungaätten (webbplatsen "Funderingar över vår 1000-åriga historia ". Även andra äldre regentätter).
Folkungaätten - Bjälboätten 1250-1389
(webbplatsen "Sveriges regenter under 1000 år". Med fullständigt släktträd)

Sidans topp


© Lars Hammarén 2012