Några utvalda historielänkar

HLF
Hem


På svenska

Allmän historia
So-rummet/Historia
Populär historia
Peter Englunds hemsida (P. Englund, medlem av Svenska Akademien)
Historia - Epoker (Komvux Gotland)
Historiska epoker (De la Gardieskolan)
Historia.se (Portalen för historisk statistik)
Utrikespolitiska institutet med Landguiden (betaltjänst) och Världen faktabank (gratis).
Historia 123 (Joakim Wendell)
Säkerhetspolitik.se (bl a fliken "Värlskartan" för länders historia)

Svensk historia
Historia (Historiska museet)
Stockholmskällan ( samordnas av Stockholms Utbildningsförvaltning)
Fornsvenska Textbanken Med "Nysvenska annexet" (Lars-Olof
Delsing)
Historiska personer - Sveriges regenter under 1000 år (Christer Engstrand och Ingmar Andersson)
Armémuseum
Svenskt militärhistoriskt bibliotek
Tacitus.nu Svensk historia (Örjan Martinsson)
Nättidningen Svensk Historia
Historiesajten (Nina Ringbom)
Palmemordet - Fakta och teorier (Anders Norén)

Särskilda ämnen
Fängslad. Om mänskliga rättigheter i fångläger Interaktivt kunskaps-
spel. (Webbsidan Nobelpriskampen, ett samarbete mellan myndig-
heten för skolutveckling och Nobelstiftelsen)
Det tysta landet Om
våra grannländer på andra sidan Östersjön under kommunismen.
Upplysning om kommunismen (UOK)
Forum för Levandehistoria (Regeringen; om folkmord m.m.)
mot mänskligheten tas upp. (Regeringen.)
Nationalismen - dess historia och nutida roll (Stockholms universitet)
Vetenskapens historia (Fil kand. Hans Elvesjö)

Utländska webbplatser

Allmänt
All Empires
World History

Country Studies (The Library of Congress)
World History at KMLA (med kartor - se nedan!)
Best of History Web Sites (Innehåller över 800 kvalitetsgranskade sajter. Mycket bra!)
HyperHistory Online World History (Andreas Nothiger )
The History Guide

Särskilda perioder och ämnen
Renaissance Information om renässansen, bl.a. om övergången från medeltiden, utvecklingen av handeln, upptäcktsresorna, konsten och arkitekturen. (Amerikanska utbildningsföretaget Annenberg/CPB)
Liberty, Equality, Fraternity (Om Franska revolutionen; texter, länkar
till förklaringar, artiklar, kartor, bilder, ögonvittnesskildringar, sånger m.m. (Amerikansk webbplats)
Amerikanska inbördeskriget Svensk text
 

Särskilda perioder och ämnen (forts.)
The World War I Document Archive (Ideellt insamlingsarbete av
historiestudenter och historieintresserade)
Världens historia/Andra världskriget
Cold War 1945-1991
Tjugonde århundradet (tyskspråkig)
Womeninworldhistory.com

Kartor
Historisk Atlas (Tacitus.nu)
Hyper History On-Line
Maps (The Encyclopedia of World History)
Historical Atlas
(WHKMLA)
Historical Atlas of Europe. The development of Europe's modern states
1648-2001
(Gerard von Hebel)
Periodical Historic Atlas
Pery Castaneda Map Collection

Animerade produktioner
Animated Atlas (USA:s historia, Första världskriget m.m.)
Interaktiv världskarta med alla 1900-talets krig (Nobelstiftelsen)

Historiska texter
Internet Modern History Sourcebook
Electronic Text Collections
Documents in Law, History and Diplomacy Innehåller dokument som representerar milstolpar i världshistorien, från t.ex. Hammurabis lag och
Magna Charta till 1900-talsdokument från de båda världskrigen och
det kalla krigets år.
(Avalon-projektet vid Yale Law School )

Om vetenskaplighet och källkritik
Läranderesurser Om vetenskaplighet och källkritik; Obs sökruta! (Lunds universitetsbibliotek).
Fakta om källkritik och Källkritik på Internet (Skolverket)
Källkritiska kriterier till metodövning Midsommarkrisen (Umeå universitet)
Infokoll om källkritik m.m. (Umeå gymnasieskola).

Konst och arkitektur. Historiska minnesmärken
Art History
Web Gallery of Art
Pintura Clásicos
arteHistoria
Art History Network
The Metropolitan Museum of Art
A Digital Archive of Architecture
Remains.se (Henrik Göransson)

Övrigt
Historielärarnas förening (HLF)
Stockholms stad
Medioteket (Utb.förv. Stockholm)
Kommunal vuxenutbildning (Skolverket)
Länkskafferiet
UtbildningsWeb.com
Nationalencyklopedin
Dufvas släktforskarsida (med svensk historia)

Dokumentärer, filmer
Utbildningsradion/Kunskapsbanken
Sveriges Television/SvT Play

Tillbaka till HLF-Stockholm

 

Lars Hammarén 2013