Instuderingsfrågor:
Artonhundratalet - bakgrunden till första världskriget,
ryska revolutionen och demokratins genombrott i Sverige
Wienkongressen

1. Varför sammankallades Wienkongressen? Vilka stormakter deltog? Vad bestämdes om det f.d. Tysk-romerska riket?

2. Hur lyckades man med att behålla stabilitet och jämvikt i Europa? Var det några stora krig under 1800-talet? Storkrig med alla stormakter inblandade?

Internet: Europe after the Congress of Vienna 1815 (Germany GenWeb Project)

Tysklands enande

3. Hur och när enades Tyskland (och vilken person ledde det hela)? Vad ingick i det nya tyska kejsardömet (jfr 1815)? Hur utvecklades Tyskland fram till sekelskiftet, industriellt och politiskt? Hur påverkades stabiliteten i Europa?

4. Hur var relationerna mellan Tyskland och Frankrike?

Internet: The German Confederation 1815; The German Empire 1871 (Germany GenWeb Project)

Imperialismen

5. Vad skiljer den "nya imperialismen" som började omkring 1870-80 från äldre former av imperialism?

6. Nämn några kriser under imperialismens tid? Hur löstes krisen i Fashoda 1898? Vilken betydelse fick detta på längre sikt?

Internet: Imperialism and the Balance of Power; Principle European Alliances 1914 (Matthew White´s Homepage/Historical Atlas of the 20th Century); The Fashoda Crisis; Africa 1914 (The Open Door Web Site)

Balkan - Europas oroliga hörn

7. Varför kallas denna halvö för ett "oroligt hörn"? Vilken stormakt försvagades här? Vilka stormakter tog för sig på denna stormakts bekostnad?

8. Vad hände 1878 i Berlin? Hur utvecklades förhållandena i Bosnien?

Internet: The Eastern Question (The Open Door Web Site)

Ryssland - ett annat Europa

9. Jämför Rysslands historia i stort - alltsedan den mongoliska erövringen - med övriga Europas! Hur styrdes Ryssland omkring 1900? Vad stödde sig tsaren på?

10. Hur hade Ryssland utvecklats ekonomiskt mot slutet av 1800-talet? Hur hade bönderna det? Vilka var Rysslands utrikespolitiska mål?

Internet: Map of Europe 1900 (Matthew White´s Homepage/Historical Atlas of the 20th Century); Big Powers Ambitions in the Balkans (The Open Door Web Site)

Sverige 1865/66

11. Vilken slags riksdag fick Sverige 1865/66? Hur var rösträttsreglerna för 1:a respektive 2:a kammaren? Vilka partier dominerade i respektive kammare? Vad var "vänsterns" största fråga mot slutet av 1800-talet? Vilka partier hörde till vänstern?

Internet: Riksdagens historia (Riksdagen)

Industrialism, imperialism och nationalism

12. På vilket sätt hänger dessa tre "ismer" ihop mot slutet av 1800-talet? Hur kan de ha påverkat utvecklingen mot första världskriget (1914-18)?

Upp


© Lars Hammarén 2006