Instuderingsfrågor: Sjuttonhundratalet

 

Allmän historia

Upplysningen

1. Hur skulle staten styras enligt följande tre upplysningsfilosofer?

a) Voltaire

b) Montesqieu?

c) Rousseau?

2. Ge några exempel på upplysningens krav på frihet!

3. Ge några exempel på hur upplysningens förnuftstro och framstegstanke visar sig

a) förnuftstro

b) framstegstanke

Amerikanska revolutionen

4. Vilka var orsakerna till det amerikanska frihetskriget?

5. a) Vad blev resultatet av det amerikanska frihetskriget (Obs fråga 5 b)? Här syftas på den "politiska kartan" över Nordamerika.

b) Hur styrdes USA? Jämför med t ex Sverige!

6. På vilka sätt finns ett samband mellan den amerikanska och den franska revolutionen?

Franska revolutionen

7. Redogör kort för revolutionshändelserna i Frankrike året 1789!

8. På vilka sätt radikaliserades revolutionen 1792-94 ?

9. Vilken syn hade Robespierre på terrorn?

10. På vilka sätt var Napoleon både revolutionens dödgrävare och bevarare?

Industriella revolutionen

11. a) Vilka faktorer förklarar att den industriella revolutionen just i Storbritannien?

b) Ge exempel på några viktiga tekniska uppfinning under 1700-talet (högst tre)!

Begrepp

12. Förklara med högst en mening följande begrepp!

a) empirism

b) rationalism

c) parlamentarism

d) konstitutionalism

e) sekularisering

 


© Lars Hammarén 2006