Instuderingsfrågor: Feodalismen

1. Vad betyder följande ord och begrepp a) feodum ? b) vasall ? c) självhushållning ? d) naturahushållning ?
e) gods ?
2. När, var och varför uppstod feodalismen i Europa ?
3. Vilka rättigheter och skyldigheter hade vasallerna gentemot kungen ?
4. Hur såg relationen ut mellan bönderna och vasallerna? Vad innebär exakt ordet livegenskap ?
5. Vilka var de tre stånden i det feodala ståndssamhället ? Vilka var deras uppgifter?
6. Vad menas med feodalismen som a) ett politiskt - militärt system ? b) ekonomiskt - socialt system? c) Vad
syftar ordet länsväsende på ?
7. Vad blev följden för kungamakten av feodalismen ?
8. När inföll feodalismens höjdpunkt? Vad var det som gjorde att feodalismen minskade i betydelse?
9. Hur länge levde feodalismen som ekonomiskt - socialt system kvar (dvs med jorden som viktigaste näring och
med människorna uppdelade i stånd) ?


© Lars Hammarén 2008