Instuderingsfrågor: Sjuttonhundratalet

 

Sverige

1.a) När var den så kallade frihetstiden i Sverige?

b) Varför kallas denna tid för frihetstiden?

2. Redogör för hur Gustav III stegvis utökade sin makt 1772-1789!

3. Ge exempel på Gustav III:s insatser på kulturens område!

4. Vilka krig var Sverige med i under tiden 1721-1792? Hur slutade de?

5. Förklara vad som menas med skatte- krono- och frälsebönder!

6. Vilka grupper ingick i landsbygdsproletariatet?

7. Förklara begreppen allmoge och ofrälse ståndspersoner!

 


© Lars Hammarén 2006