Instuderingsfrågor: Artonhundratalet

 

Sverige

1. Vad hände 1809 i Sverige:

a) utrikespolitiskt?

b) inrikespolitiskt?

2. Vem blev ny tronföljare 1810? Varför valde man honom?

3. Vad innebar 1812 års politik? På vilket sätt var denna politik så omvälvande (överraskande sett i ett långt perspektiv av svensk historia)?

4. Hur kom det sig att Norge och Sverige bildade en union?

5. Redogör för tvåkammarreformen 1865/66 ! Vad gällde ifråga om:

a) rösträtt?

b) valbarhet?

c) valsätt (majoritets- eller proportionellt?)


© Lars Hammarén 2006