Instuderingsfrågor - tidigmoderna perioden del 2

Sjöfärderna

1. Vilka var de viktigaste upptäcktsresorna? Ange kapten och vad man "upptäckte"!

2. Vilket var målet för Columbus när han seglade västerut? Varför kallas området dit han kom för Västindien?

3. Vilka var orsakerna till sjöfärderna?

4. Redogör för viktiga förbättringar inom skeppsbyggeri och navigation!

5. Vilka områden erövrades av spanjorerna och portugiserna i Amerika?

6. Vilka följder fick den europeiska erövringen av Amerika för:
a) Indianerna?
b) européerna?

7. Ange kort vad följande personer är kända för.
a) Bartomolé de las Casas?
b) Ferdinand och Isabella?
c) Karl V (se fotnot!)

8. Vilka andra europeiska länder började erövra kolonier i Amerika på 1600-talet?

 

Förändrad världsbild och den moderna vetenskapens födelse

9. Hur förändrades världsbilden under renässansen? Vad menas med en geocentrisk världsbild? En heliocentrisk?

10. Ange kort vad följande vetenskapsmän är kända för!a) Copernicus?
b) Galilei?
c) Bruno?
d) Kepler?
e) Leibniz?
f) Newton?
g) Bacon?

11. Vad menas med empirism? Finns det någon alternativ vetenskaplig grundsyn?

 © Lars Hammarén 2004