Instuderingsfrågor - tidigmoderna perioden del 3


Den tidiga kapitalismen - handelskapitalismen

1. Hur förändrades situationen i stort under 1500-talet i Europa vad gäller befolkning och produktion?
2. Vad var förlagssystemet?
3. Var skedde den största kapitalökningen?
4. Vad är skillnaden mellan en feodal ekonomi och kapitalismen ?
5. Vad betydde Spaniens erövringar i Amerika för den ekonomiska utvecklingen i Europa?
6. Hur förändrades synen på ränta?
7. Nämn några förändringar inom bankväsendet som underlättade handeln!
8. vad innebär aktiebolagsprincipen?
9. Hur förändrades, geografiskt, Europas ekonomiska centrum från medeltiden till omkring 1600?
10. Vad hände inom det engelska näringslivet på 1500-talet?

 

Merkantilismen

1. Vad var målet med detta ekonomiska system?
2. Vilka var medlen?
3. Vilken roll spelade staten?


Sociala förhållanden

1. Hur påverkades följande grupper av utvecklingen under renässansperioden?

a. Borgarna ?
b. Bönderna i Västeuropa?
c. Bönderna i Östeuropa?
d. Adeln?
e. Prästerskapet?

2. Vad ville diggers och levellers i England?

 


© Lars Hammarén 2004