Instuderingsfrågor tidigmoderna perioden del 6

 

Sverige under 1500-talet


1. Varför var Gustav Eriksson fånge i Danmark? Varifrån kom han? Vart flydde han?

2. Vad var Stockholms blodbad?

3. Berätta om befrielsekriget 1521-23!

4. Varför ansåg Gustav Vasa - när han blivit kung - att kungamakten måste stärkas? Vilka problem stod landet inför?

5. Vad bestämdes vid reformationsriksdagen i Västerås 1527?

6. Hur ordnades skatteindrivningen och förvaltningen?

7. Varifrån kom Sveriges exportinkomster?

8. Vilken roll spelade följande personer

a) Sten Sture d.y.?
b) Kristian II?
c) Kristina Gyllenstierna?

9. Vilken utrikespolitik förde Gustav Vasa?

10.Berätta om Dackeupproret!

11.Varför ville Gustav Vasa införa arvrike?

12.Hur skulle du vilja karaktärisera Gustav Vasa som kung? Hur stor makt hade han? Goda sidor? Negativa? Vad var hands mål? Hur lyckades han? Vilka metoder använde han sig av?

13.Vilka var Gustav Vasas söner? I vilken ordning regerade de?

14. Hur kom det sig att Sverige och Polen befann sig i union ett tag under 1500-talet?

15. Vad hände utrikespolitiskt i övrigt under Gustav Vasas söner? Se också karta på slutet av detta avsnitt!


 

© Lars Hammarén 2006