Instuderingsfrågor tidigmoderna perioden del 7

 

Sverige under 1600-talet

1. Vad bestämdes i 1634 års regeringsform (RF) om adelns roll?

2. Hur skulle den lokala förvaltningen ordnas enligt 1634 års RF?

3. Vilken roll spelade Axel Oxenstierna?

4. Redogör för krigen under Gustav II Adolfs tid! Hur slutade de?

5. Vad ledde 30-åriga kriget till för Sverige?

6. Hur styrdes Sverige efter Gustav II Adolfs död?

7. Vilka var de största städerna i Sverige på 1600-talet? Vilka bestämde i staden?

8. Hur var böndernas situation i Sverige? Jämför med andra länder!

9. Vilka olika grupper fanns det bland allmogen?

10. Vad riskerade bönderna om deras skattejord förvandlades till frälsejord? Varför var
risken för detta stor vid mitten av 1600-talet?

11. Hur slutade 1650 års riksdag?

12. Vilka inkomster hade svenska staten vid mitten av 1600-talet? Varför riskerade dessa
att minska vid denna tid?

13. Vad hände utrikespolitiskt under Karl X Gustavs tid? När regerade han?

14. Hur förändrades kungamaktens ställning från 1660 till 1693?

15. Vad var reduktionen? Under vilken kung drevs den stora reduktionen igenom?

16. Vilka följder fick krigen mot Brandenburg och Danmark på 1670-talet?

17. Vad var indelningsverket?

18. Vad berodde häxprocesserna på? 

© Lars Hammarén 2006