Instuderingsfrågor - Första världskriget

G - frågor

1. Varför började den maktbalans som byggts upp efter Wienkongressen falla samman efter 1870 ?

2. Vad rörde sig konflikten på Balkan om ? Varför tror du att Ryssland stödde Serbien ?

3. Vilka stormakter ingick i ententen ? Vilka var centralmakterna? ett land bytte sida när kriget börjat. Vilket land var det?

4. Redogör för krigsförklaringar och mobiliseringar under svarta veckan (från 28/7 - 4/8)!

5. Vad rörde sig motsättningarna konkret om mellan :
a) Tyskland - Frankrike ?
b) Tyskland - England ?
c) Österrike - Ryssland ?

6. Vilken roll spelade allianserna för krigsutbrottet ?

7. Vilken var den direkt utlösande krigsorsaken ?

8. Vad gick Schlieffenplanen ut på ?

9. Hur förklarar vapenutvecklingen att kriget på västfronten blev så långvarigt ?

10. Vilka var de största slagen på västfronten ?

11. Varför satte tyskarna igång U-båtskriget ? Vad blev den viktiga följden därav ?

12. I november 1918 var fortfarande den tyska armén intakt och kunde bjuda starkt motstånd. Varför ansåg militärledningen ändå att fortsatt kamp var utsiktslös?

13. Redogör för Versaillesfredens bestämmelser!

14. Vilka nya stater bildades i Östeuropa efter första världskriget?

VG - frågor

1. På vilket sätt var industrialism, imperialism och nationalism grundorsaker till första världskriget ?

2. Hur kunde det komma sig att fransmännen gav vika i fashoda 1898 ? Vilka storpolitiska följder i Europa fick denna händelse?

3. Vad hände på östfronten 1917? Vilken betydelse fick det för framtiden?

4. Hur och när slutade kriget ?

5. Varför anklagade senare de tyska generalerna hemmafronten för förlusten i kriget? Fanns det något fog för detta?

6. Vilka följder fick Versaillesfreden?

7. Hur gick det för det Osmanska riket?

8. Vilka gjorde uppror i Tyskland 1918-19 ? Hur gick det för de upproriska? Vilka följder fick dessa händelser för framtiden?

9. Ibland sägs det att världskriget fördes mellan demokratierna och de gamla auktoritära kejsardömena. Finns det fog för denna tolkning? Vilken invändning kan göras?

10. Demokratins seger följdes av demokratins kris. Utveckla och förklara detta påstående!

MVG - frågor

1. Redogör för förhållandena på Balkan under 1800-talet och fram till första världskriget!

2. Enligt ett vanligt synsätt skulle världskriget ha kommit ändå oavsett vad som hände i Bosnien under 1914. Förklara hur detta resonemang går!

3. Vilken roll spelade "revolutionen underifrån" i Tyskland för krigsslutet? redogör för händelseutvecklingen!

4. Vilket/vilka land/länder var skyldiga för att världskriget bröt ut?

5. Vilken roll spelade nationalismens princip vid omritandet av Europas karta? Vilka följder fick det?

Sidans topp

 

© Lars Hammarén 2007