Instuderingsfrågor - Ryska revolutionen

 

1. Beskriv hur Ryssland styrdes under tsartiden!

2. Vad blev den tändande gnistan för februarirevolutionen 1917 ? Vilken roll spelade världskriget för händelserna ?

3. Vilka partier fanns det i Ryssland? Från vilka grupper fick de stöd? Vad ville de?

4. Hur styrdes Ryssland efter att tsaren abdikerat? Redogör för händelserna under tiden mellan de
två revolutionerna

5. Redogör för händelseutvecklingen under oktoberrevolutionen!!

6. Varför upplöste Lenin nationalförsamlingen? Vad ersattes den med? 

7. Vad hände och vad bestämdes under Lenins första tid? 

8. Vad var orsakerna till inbördeskriget (1918 - 22)? Hur gick det?

Sidans topp

 

© Lars Hammarén 2007