Norden under första världskriget

 

1. Varför mördades Bobrikov (1904)? 

2. Hur påverkades Finland av förhållandena i Ryssland: 
a) efter februarirevolutionen 1917 ? 
b) efter oktoberrevolutionen ? 

3. På vilken sida stod Sverige i första världskriget ?

4. Vad var det viktigaste syftet med trekungamötet i Malmö i december 1914 ? 

5. Vilka var de största problemen för Sverige under krigsåren fram till mars 1918 ? 

6. Vad var en "gulaschbaron"? 

 


© Lars Hammarén 2007