Sverige - demokratins genombrott

 

1. Redogör för rösträttsreformen 1907/09. Hur och av vilken regering kom den till ? Vad innehöll den ?

2. Vad menas med begreppet parlamentarism ?

3. Varför kan man säga att parlamentarismen tog ett steg framåt 1911 ?

4. Redogör för Borggårdskrisen ! Vad blev resultatet ifråga om utvecklingen mot parlamentarism ?

5. Vilka var orsakerna till alla upplopp och demonstrationer i Sverige våren 1917 ? 

6. Hur gick valet hösten 1917 ? 

7. När och hur segrade parlamentarismen i Sverige ? 

8. Redogör för bakgrunden och genomförandet av den allmänna och lika rösträtten i Sverige 1918-21 ! Jämför med övriga Europa ! 

 


© Lars Hammarén 2007