Börskrasch och demokratins kris

 

1. Vilka var orsakerna till demokratins kris ? 

2. Varför kraschade New York börsen i oktober 1929 ? 

3. Hur menade den klassiska nationalekonomin att man skulle lösa den ekonomiska krisen ? 

4. Vad går "Keynesianismen" ut på ?

 


  © Lars Hammarén 2007