Tyskland och Italien

 

1. Vilka var problemen för den tyska demokratin under åren 1919-23 ?

2. Efter 1923 förlorade nazisterna sina anhängare. Vad är förklaringen till detta ? Varför ökade åter deras röstetal i slutet av 1920-talet ?

3. Hur kom Mussolini till makten i Italien ?

4. Vilka inslag i fascismens ideologi tas upp i läroboken ? Jämför med nazismen !

5. Hur gick det för demokratin i Östeuropa ?

6. Redogör för hur judeförföljelserna tilltog från 1933-45 !

7. Sammanfatta i punkter olika förklaringar till att nazisterna kunde komma till makten i Tyskland !

 


© Lars Hammarén 2007