Sovjetunionen

 

1. Jämför ideal och verklighet i Sovjetunionen under Lenin och Stalin ! 

2. Jämför tsartidens Ryssland med det kommunistiska Sovjetunionen ! Skillnader ? Likheter ?

3. Vad ledde hungersnöden 1922 till för jordbrukspolitiken ? 

4. Vilken jordbrukspolitik bedrevs av Stalin ? Hur behandlades bönderna ? 

5. Vad var orsaken till svälten i Ukraina ? Vad berodde den på ? Hur många dog ?

6. Hur utvecklades industrin under Stalins tid ? 

7. Hur behandlades politiska motståndare... 
a) under Lenins tid ? 
b) under Stalintidens terror ? 

8. Vad var 
a) Moskvarättegångarna ?
b) Gulag ?

 


© Lars Hammarén 2007