Andra världskriget

 
  1. Redogör kortfattat för de viktigaste händelserna på västfronten 1940!

  2. Vilka var de viktigaste händelserna 1941 a) på östfronten? b) på västfronten?

  3. Vilka var vändpunkterna i kriget ?

  4. Hur slutade kriget a) i Europa? b) i Asien?

© Lars Hammarén 2007