Norden under andra världskriget

 

  1. Redogör år för år hur Sveriges situation påverkades av händelserna under andra världskriget!
     
  2. Var Sverige neutralt under andra världskriget? Vilka avsteg från en strikt neutralitet gjordes?
     
  3. Hur kan man förklara att Sverige till skillnad från våra nordiska grannländer lyckades hålla oss utanför kriget?

  4. Jämför orsakerna till vinterkriget och fortsättningskriget i Finland!

© Lars Hammarén 2007