Vägar till nuet - och framtiden?
Kompletterande material till boken

 

HLF
Hem
 

Övningar i källkritik och historiebruk

Ådalshändelserna kan också ses som ett exempel på ett politiskt historiebruk . I läroboken hänvisas till en artikel och ett reportage i NE där tre "Ådalsbilder " ges (inloggning till NE krävs). Här finns också länk till den avhandling som ligger till grund för reportaget, en mer lättläst recension av denna samt en inspelad sammanfattning (SvR).

En startpunkt för det svenska välfärdssamhället var Per Albin Hanssons "Folkhemstal" 1928! Hur används detta tal i dagens politik? Googla på folkhemstalet och folkhemmet och gå igenom de första träffarna!

Holodomor, den stora svälten i Ukraina (Forum för Levandehistoria, Övning till avsnitt 7 i "Från dröm till terror"). Detta är en av flera övningar i Källkritik och Historiebruk om Sovjetunionen. En annan övning är "Vad är ett folkmord". En rad ytterligare övningar finns på Forum för Levandehistoria.

 


 TILLBAKA:

Startsida

 


 

 

Lars Hammarén 2014