Sverige under andra världskriget

 


Jag är lärare i historia och samhällskunskap.

 

Lars Hammaréns historiehemsida

OBS! Texterna som funnits här förut kommer inom kort ligga på So-rummet.
Här kommer jag istället lägga dels en del essäer från min masterutbildning i historia, dels en del nyproducerat material.

Jag kommer också informera om mitt projekt att skriva en lärobok i historia för kursen 1b. Bokens titel kommer att vara "Vägar till nuet - och framtiden?


 


© [Louvre.edu] 2002

Historielärarnas förening
So-rummet
Hi A KomVux
Ämneslänkar i Historia
Vägar till nuet - och framtiden ?
Texter, bilder, kartor
Medioteket
Samhällskunskap
Jag har också skrivit en bok, Hammarö sockenstämma 1708-1746 (Hammarö ligger i Värmland). Boken tar upp frågan om sockenstämmans roll och betydelse samt ger exempel på hur ärenden som behandlaes. Det ger en bra bild av Sverige som helhet under denna tid. Den innehåller också en del om släktforskning. Recension.


Bilder och grafik
Louvren

EU:S konstitution
Vad beslutar EU om?

Kartor
Europa 1180
Världen 1917
Kartövningar
Europa 1914
Europa efter första världskriget
Europa efter andra världskriget

Källor och källkritik
(tillgängligt endast för vissa elever)(© [Louvre.edu] 2003)(© [Louvre.edu] 2003)(© [Louvre.edu] 2003)


Forntiden
Forntiden i Europa
Antiken
Varför just Rom?
Arvet från antiken
Medeltiden
Karl den store och den Karolingiska renässansen
Tidigmoderna perioden1700-talet
1800-talet
Världskrigens tid
Var första världskriget oundvikligt?
Kalla kriget
Orsakerna till kalla kriget

Översikter
Sverige
Sverige under andra världskriget
Välfärdsstaten


Lokalhistoria
Hammarö sockenstämma
 

 

För presentationer i skolan

Hur man skriver fotnoter m.m.

 

Upp


 (© [Louvre.edu] 2003)(© [Louvre.edu] 2003)(© Louvre.edu] 2003)


Fler berömda målningar. Klicka !
Yttersta domen av Michelangelo (1475-1564)
Websidan Web Gallery of Art innehåller över 12000 digitala reproduktioner från 1150-1800

Tavlan The Ambassadors (The National Gallery. London)
av Hans Holbein d.y. (1497-1543)

Venus födelse av Alessandro Botticello
( Från Pintura Clàsicos ingående
i websidan Culturageneral.net)

Vatikanens konstmuseum
Skolan i Athen (av Rafael)

 

1900-talet - Strömmande video (Medioteket, Stockholm/UR)

 

 

Konstens död? For the love of God 

Arkitektur(culturageneral.net)
Renässansens arkitektur

 

Musik

1000 Years of Music (NPR Online)

Film

Sameblod

 

Lars Hammarén 2018