Vägar till nuet - och framtiden?
Källor och källkritik


Tillbaka

Capensis förlag


Om källor och källkritik: Vad ska tas upp i resp. kurs och hur arbetar man med detta?
För hela sidan: blåmarkerat för 1a1, grönmarkerat för 1a2/1b.

Vad skiljer 1a1 från 1a2/1b vad gäller källhantering? Denna genomgång och tolkning av styrdokumenten är mest till för läraren.

Hur man arbetar med källkritik På Skolverkets webbplats finns åtskilliga tips om hur du kan arbeta med källkritik i skolan och hur eleverna kan öka sin källkritiska medvetenhet. Här finns även filmer och artiklar som behandlar källkritik och mediekritik. Se särskilt Lathund i källkritik och Kolla källans wiki (med t ex Klassiska fotomanipulationer).

Uppgifter med källkritisk anknytning
Källkritik är en form av vetenskapligt historiebruk. I många fall går dessa två aspekter av historia ihop och skulle därför kunna tas upp under båda rubrikerna. Någon tydlig uppdelning har inte gjorts här. När det faller sig naturligt att närma sig ämnet i första hand ur en historiebruksaspekt har länkar med källkritiskt innehåll förts till sidan här (men med hänvisning härifrån till det rent källkritiska - se t ex om Engelbrekt här under). I andra fall, när källkritik och historiebruk tett sig lika viktigt har information lagts under båda rubrikerna och relevanta hänvisningar gjorts .

Sverige/forntiden: Gamla Uppsala centrum för ett uråldrigt Svearike?
Uppgift för 1a2/1b: Vilken/vilka källkritiska principer gör att man numera övergivit idén om Gamla Uppsala som centrum i ett uråldrigt Svearike? Länkarna här + lärobokstexten ger svaret!

Pelarvägen i Uppsala ett mysterium (DN/Kultur 17/10 2013), Kungshögarna i Gamla Uppsala (Upplandsmuseet), Om Gamla Uppsala (Riksantikvarieämbetet), Gamla Uppsala (Wikipedia), Vikingatida tempelbyggnader med utdrag ur Adam av Bremens biskopskrönika samt beskrivning av utgrävt tempel i Uppåkra (Wikipedia), Adam av Bremen och hans skildring av Nordeuropas länder och folk (avhandling från 1897; källa: Google boksökning),
Västgötaskolan (Wikipedia).

Sverige/medeltiden
Källkritisk uppgift om Engelbrektsupproret - se under menyn Historiebruk!

Sverige/Tidigmodern tid
Uppgift om Peder Swarts krönika: Hur ska man bedöma denna källas värde? Vilka källkritiska kriterier är relevanta? Internetlänkar: Källkritisk granskning av Gustav Vasas äventyr i Dalarna (av Torbjörn Nilsson, forskare vid Historiska institutionen, Stockholms universitet/So-rummet); Bakgrund: Gustav Vasas äventyr i Dalarna (So-rummet, av Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm, författare). Krönikan (svårläst) finns på Internet (nysvenska textbanken). I modern historielitteratur har ämnet behandlats av ett flertal författare, senast bland annat av Lars Olof Larsson i boken Gustav Vasa – landsfader eller tyrann? (Prisma, Stockholm 2002).

Historiebruk och källkritik: Denna krönika har även långt fram i modern tid använts för att förstärka nationella känslor. En historiker som i början av 1900-talet skrev vitt spridda böcker,även skolböcker, var Carl Grimberg. Mycket läst blev t ex hans Svenska folkets underbara öden. Detta bokverk torde finnas på bibliotek eller kanske på skolan. En uppgift kan vara att undersöka hur Grimberg behandlar denna krönika ur källkritisk synvinkel. Se också uppgift under rubriken historiebruk!

Revolutionernas tid

Uppgift: Jämför den amerikanska självständighetsförklaringen (1776) med den franska deklarationen om människans rättigheter! Vilka likheter och skillnader finns? Internet: Mänskliga och medborgerliga rättigheter 1789 (So-rummet, av Per Höjeberg, lektor i historia på Norra Reals gymnasium); Deklarationen om människans och medborgarens rättigheter och Amerikanska självständighetsförklaringen (Wikisource).

Uppgift: tolka källor om barnarbete. Ur läropaketet Leva på 1800-talet (från ne.se/Industriella revolutionen; Klicka på "lång artikel" och sedan nertill t.h på denna sida).

Sverige/1900-talet
Uppgift i källkritik: Ådalshändelserna kan också ses som ett exempel på ett politiskt historiebruk . I läroboken hänvisas till en artikel och ett reportage i NE där tre "Ådalsbilder " ges (inloggning till NE krävs). Här finns också länk till den avhandling som ligger till grund för reportaget, en mer lättläst recension av denna samt en inspelad sammanfattning (SvR).

En startpunkt för det svenska välfärdssamhället var Per Albin Hanssons "Folkhemstal" 1928! Hur används detta tal i dagens politik? Googla på folkhemstalet och folkhemmet och gå igenom de första träffarna!

Europa/1900-talet

Holodomor, den stora svälten i Ukraina (Forum för Levandehistoria, Övning till avsnitt 7 i "Från dröm till terror"). Detta är en av flera övningar i Källkritik och Historiebruk om Sovjetunionen. En annan övning är "Vad är ett folkmord". En rad ytterligare övningar finns på Forum för Levandehistoria.

 

 

 

 

 Denna sida:

Om Källor och Källkritik

Ämnesplanen om vad som ska tas upp om källhantering under resp. kurs. och Hur man arbetar med källkritik

Uppgifter med länkar:

Forntid
Medeltid
Tidigmodern tid
Revolutionernas tid

Sverige 1900-talet
Europa 1900-talet 

Webbplatser om källor och källkritik

Källkritikens grunder med (Youtube) med flera artiklar på So-rummet.

NE/Skola (Nationalencyklopedin)

Tipsa mig gärna om andra bra webbplatser!

Upp

 

 

 

 

 

 

 

Upp

Lars Hammarén 2014 


 

 

INSTUDERINGS-
FRÅGOR

KÄLLOR
och
KÄLLKRITIK