Vägar till nuet - och framtiden?
Film. Bilder och bildtolkning


Tillbaka

Capensis förlag


Vad visar bilderna? Hur ska man tolka dem?

Tidigmoderna perioden
I tavlan Ambassadörerna i London av hans Holbein d.y. kan man urskilja en rad föremål som är typiska för den Nya tiden. Uppgift: vilka olika föremål kan du upptäcka? Vad vill konstnären visa?Information om konstverket: Holbeins blickar mellan liv och död (SvD Under strecket 14/7 2005); Presentation av tavlan Obs klicka vidare i bilderna ! (Uppsala universitet).

 

 

 Denna sida:

Tidigmoderna perioden


 

Webbplatser om bilder som källor och tolkning av dessa

Konstverk som källa (Stockholmskällan)

Museer:

Web Gallery of Art

 

Tipsa mig gärna om andra bra webbplatser!

Upp

 

Upp

Lars Hammarén 2014 


 

 

INSTUDERINGS-
FRÅGOR