Vägar till nuet - och framtiden?
Översikter - tidsepoker. Händelser m.m.


Tillbaka

Capensis förlag

Här finns översikter och genomgångar av större tidsperioder och viktiga händelsförlopp. Bland annat i form av Youtubeklipp och Video från UR/Kunskapsbanken. Även om historiska händelser.

Tidigmoderna perioden

Tidigmoderna perioden (So-rummet/Youtube av Mattias Axelsson) Genomgång (ljud, bild).

Tidigmoderna perioden/Modern historia

Framstegens tidsålder (UR/Kunskapsbanken) Inleder med franska revolutionen och fortsätter med 1800-talets konsumtionssamhälle bl.a.

Modern historia/1800-talet

I serien Max 1800-tal bland annat:

Revolutionernas århundrade

Uppfinningarnas århundrade

Teknikens århundrade

Nedan

 

 

 

 Denna sida:

Vad hör till 1a1 resp 1a2/1b

Resurser till kurserna:

 

Webbplatser med översikter i form av föreläsningar/genomgångar och/eller video

So-rummet
Forum för Levandehistoria
Historiska museet
Historia 123 (J.Wendell)
Nationalencyklopedin (med NE/Skola)
Nationella SLI
UR/Kunskapsbanken
Det moderna samhället växer fram 1750-1900 (Youtube)

Tipsa mig gärna om andra bra webbplatser!

Upp

 

Upp

Lars Hammarén 2014 


 

 

INSTUDERINGS-
FRÅGOR